1. Rekisterinpitäjä

Henkilörekisteriä pitävän yrityksen yhteystiedot:
Etätapaamisia Oy
Simo Leskinen
simo.leskinen@etatapaamisia.fi

2. Henkilörekisterit

Tallennamme tietoja seuraavista henkilöryhmistä:

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät
 • Yritysten yhteyshenkilöt
 • Työnhakijat

Käsittelemme vain yritysten väliseen kommunikointiin, rekrytointiin, myyntiin, markkinointiin ja yhteydenpitoon tarkoitettuja henkilö- ja yhteystietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakkaat
Käsittelyn tarkoitus: Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
Käsittelyperuste: Sopimus.


Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät
Käsittelyn tarkoitus: Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen.
Käsittelyperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


Työnhakijat
Käsittelyn tarkoitus: Rekrytoinnissa tarpeellisten hakijaan liittyvien tietojen kerääminen, yhteydenpito ja viestintä rekrytointiprosessin aikana.
Käsittelyperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


Yritysten yhteyshenkilöt
Käsittelyn tarkoitus: Etätapaamisia Oy:n palveluiden tarjoaminen, yhteydenotot yrityksiin, suoramarkkinointi, etämyynti ja tilastointi.
Käsittelyperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa mm. seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Titteli / rooli
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilön itsensä luovuttamat tiedot

Henkilötietoja käytetään palvelumme tuottamisessa muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakkaille tapahtuva tiedottaminen
 • Asiakkaille palvelussa tapahtuva kohdennettu markkinointi
 • Asiakassuhteiden ylläpito
 • Asiakassuhteisiin liittyvä tiedonvaihto
 • Etämyynti
 • Suoramarkkinointi
 • Tehtyjen myyntitoimenpiteiden tilastointi ja analysointi

5. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun se asiakkaan kanssa tehtävien transaktioiden tai asiakaspalvelun vuoksi on tarpeellista. Tämän jälkeen tietojen käsittely määräytyy sen mukaan, liittyykö tietojen säilyttämiseen jonkin muun kuin tietosuojalainsäädännön mukainen säilytysvelvoite.


Yritysten yhteyshenkilöiden tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan, kun ne todetaan vanhentuneiksi tai virheelliseksi, jonka jälkeen ne joko päivitetään tai poistetaan.


Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään tai tietolähteenä toimivista rekistereistä. Tietoja päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity itse ilmoittaa rekisterinpitäjälle tai tieto lähteenä käytettävässä yritystietorekisterissä päivittyy.


Markkinointirekisteristämme voit poistua milloin tahansa sähköposteissa olevan poistumislinkin kautta. Poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: myynti@etatapaamisia.fi.

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin.

Teemme verkkomarkkinointia ja -mainontaa. Verkkomarkkinointi perustuu selaimesi keräämiin evästeisiin, joista on kerrottu tarkemmin kohdassa Evästeet.

Poisto-oikeus
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietojasi mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Huomaathan kuitenkin, että voidaksemme varmistua henkilöllisyydestäsi pyytäessäsi tietojesi poistoa tai tarkistusta, joudumme varmistamaan henkilöllisyytesi väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

7. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun vuorovaikutuksen yhteydessä. Keräämme lisäksi henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palvelujen käytön ja tuottamisen yhteydessä.

Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden rekistereistä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

8. Tietojen luovutukset

Etätapaamisia Oy luovuttaa yritysten yhteyshenkilöiden tietoja asiakkailleen yritysten välisiä tapaamisia ja niistä sopimista varten mm. kontaktilistojen ja kalenterikutsujen muodossa. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle mutta kolmannella osapuolella on oikeus tietojen käyttämiseen oman rekisterinsä synnyttämisessä ja kerryttämisessä sekä liiketoimintaansa liittyvän kommunikaation toteuttamisessa.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Hubspot
 • Leadfeeder
 • Google Analytics
 • Microsoft (Microsoft 365)

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Silloin kun tämä on mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi Euroopassa sijaitsevat palvelimet tai palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat tarjota palveluaan tai varmuuskopioida palveluidensa tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa palvelun käyttö keskeytyy, pääsy siihen estyy tai palveluntarjoajalla on teknisiä ongelmia palvelinten tai verkkoyhteyksien kanssa.

10. Henkilörekisterien suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi asianmukainen käsittely on meille tärkeää ja haluamme toimia uudistuneen tietoturvalainsäädännön mukaisesti. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmiimme pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla kuten vahvalla kaksivaiheisella käyttäjän tunnistuksella.
 • Järjestelmiimme tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarve päästä käsiksi tietoihin.
 • Rekistereiden käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisterit sijaitsevat pilvipalveluissa ja fyysisesti tiloissa, joihin pääsy on asiattomilta estetty.
 • Rekistereiden sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekistereistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

11. Evästeet

Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä. Sivustomme lähettää käyttämällesi selaimelle evästeen, joka on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntokohtaisia evästeitä, jotka selain poistaa, kun suljet käyttämäsi internetselaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien kävijöiden laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan sekä lisäksi palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseen sinulle sen perusteella, mitä olet aiemmin sivustollamme selannut. Evästeet antavat meille mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme, kuten tietojen löydettävyyttä jne.

Käyttämäsi internetselain hyväksyy todennäköisesti evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit halutessasi välttää evästeet muokkaamalla käyttämäsi selaimen asetuksia ja kieltämällä niiden käytön. Huomaathan, että evästeiden käytön kieltäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palveluidemme toimintaan ja estää joidenkin toimintojen käyttämisen.

Evästeiden avulla keräämme tietoja siitä, mikä yritys on vieraillut verkkosivuilla. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä. Lue lisätietoja Leadfeederin evästeistä tästä: https://www.leadfeeder.com/privacy/

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille sellaisia henkilökohtaisia tietoja kuten nimeäsi tai yhteystietojasi.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa Your Online Choices –sivustolta.